×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

SIGURIA E APLIKACIONEVE SOFTUERIKE

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të algoritmeve kriptografike, koncepteve dhe praktikave që zhvilluesit e softuerit duhet të ndjekin për të plotësuar kërkesat për siguri të aplikacioneve në botën digjitale. Për këtë qëllim së pari do të shtjellohen algoritmet kiriptografike, pastaj kujdes i shtuar do i jepet metodave dhe paradigmave për zhvillim të sigurt të softuerit. Të gjitha këto metoda do të aplikohen kundrejt rreziqeve të listuara në OWASP.

Çka përmban trajnimi?

 • Hyrje në Sigurinë e aplikacioneve softuerike
 • Historia e kriptografisë
 • Steganografia
 • Enkriptimi dhe dekriptimi
 • Enkriptimet klasike
 • Enigma
 • Algoritmet simetrike
 • DES
 • AES
 • Algoritmet jo-simetrike
 • RSA
 • Aplikimi i algoritmeve për enkriptim
 • Funksionet një kahore
 • MD5, SHA1, SHA256
 • Nënshkrimi digjital
 • Llojet e nënshkrimit digjital
 • PKI
 • Njohja me rreziqet kryesore sipas OWASP
 • Njohja me anatominë e këtyre rreziqeve
 • Mbrojtja kundër këtyre rreziqeve

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri moderne në fushën kriptografisë
 • Njohuri rreth aplikimit të kriptografisë në teknologji tjera (si psh. Blockchain)
 • Mundësi për punë praktike
 • Çertifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€