×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

MOBILE APP DEVELOPMENT

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL, si server i bazës së të dhënave.

Përshkrimi

Ky trajnim është i strukturuar si në një sekuencë logjike për t’i ndihmuar pjesëmarrësit, me njohuri paraprake të ndryshme të zhvillimit të softuerit, që të mësojnë si të shkruajnë aplikacione të sofistikuara për pajisjet mobile. Pjesëmarrësit në trajnim do të mësojnë të përdorin Android Studio dhe Xcode, si mjedis zhvillimi për aplikacione mobile. Në kuadër të tij do të analizohen thellësisht edhe komponentët bazë të aplikacionit për pajisje mobile (smart phone). Duke filluar me shqyrtimin e pjesëve që përbëjnë një aplikacion për pajisje mobile dhe ciklit të tij të jetës, si struktura e aplikacioneve dhe burimet e jashtme, aktivitetet, kohëzgjatjet e tyre dhe ciklet e jetës, pamjet, menytë, njoftimet dhe shumë veti tjera. Me qëllim të praktikimit, gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të zhvillojnë një projekt konkret.

Çka përmban trajnimi?

 • Hello, Android
 • Getting started
 • Getting started with iPhone programming
 • Creating applications and activities (android)
 • Building user interfaces (android)
 • Outlets, actions, and view controllers (iphone)
 • Intents and broadcast receivers (android)
 • Using Internet resources (android)
 • Files, saving state and preferencës (android)
 • Databases and content providers (android)
 • View, preferences and database (Iphone)
 • Working in the background (android)
 • Expanding the user experience (android)
 • Advanced user experience (android)
 • Accessing hardware (android)
 • Accessing hardware (Iphone)

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri për zhvillimin e aplikacioneve dinamike për pajisje mobile për platformën Android dhe iOS
 • Njohuri rreth Android Studio dhe Xcode për platformën iOS.
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Ligjërues

Ylli Çarkaxhiu