×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

Dizajn Grafik

Gjatë vijimit të kursit ne do të punojmë me dy programe kryesore: Photoshop dhe Ilustrator, në atë formë duke arritur të krijojmë ndërlidhje mes këtyre programeve. Gjatë kësaj kohe do të punojmë në tri projekte bazë: Brendim, Paketim dhe dizajnimi i Rrjeteve Sociale.

Principet e Dizajnit

Ne këte fazë do t’i mësojmë principet e dizajnit grafik të cilat janë udhëzime dhe koncepte themelore ku do t’ju ndihmojë të krijoni projekte të suksesshme dhe të komunikoni mesazhe në një mënyrë efektive. Këto principe përfshijnë elementë të ndryshëm të dizajnit.

Brendimi

Në këtë pjesë do t’a zhvillojmë nje project në Branding, ku do të krijojmë një identitet unik që dallon produktet ose shërbimet nga konkurrentët në mendjen e konsumatorëve. Ne do t’I zhvillojmë edhe pikat elementare që bëjnë pjesë në Branding:

  • Brainstorming
  • Hulumtimi
  • Skicimi
  • Krijimi I Identitetit Vizual
  • Typografija
  • Përcaktimi I ngjyrave
  • Brandbook

Ambalazhimi

Në këtë faze do të punojmë në një project të ambalazhimit që është një aspekt kyç i marketingut. Do të mësojmë se si produktet me anë të dizajneve tona unike do të diferencohen nga ato produkte tjera në treg.

Dizajnimi I postimeve për rrjete sociale

Në fazën e fundit do të dizajnojmë pastime për rrjete sociale. Kjo është njëra ndër elementet kyçe për të komunikuar bizneset me audiencën e tyre dhe për të promovuar produkte, shërbime, apo përmbajtjet e tyre.

Përveç se do të mësoni anën teknike ne do të mësojmë edhe se si të mendojmë si një dizajner dhe kreativitetin tone t’a përdorim në mënyrë më efektive.

Me këto projekte që do t’I zhvillojmë gjatë kursit ju do të të pasuroni portfolion tuaj dhe do të jeni të gatshëm për treg.

Për t’u bërë pjesë e kursit ju nuk duhet te keni njohuri paraprake. Kursi është i projektuar në atë formë që të ju ndihmoj të jeni sa më praktik dhe të gatshëm për tregun e punës duke ju pajisur me njohuri të nevojshme dhe esenciale për këtë fushë

Apliko
PBCA8

Çmimi

199€